МІЖНАРОДНЕ ОНЛАЙН-СТАЖУВАННЯ


Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники-наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, директори і викладачі загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів та технікумів.
Метою науково-педагогічного стажування є підвищення кваліфікації учасників стажування, розширення, поглиблення і вдосконалення професійних компетенцій у зв'язку з оновленням змісту вимог до рівня кваліфікації, ознайомлення з досвідом організації навчального процесу та застосуванням інноваційних технологій реалізації змісту навчання в університетах Європейського Союзу.
За результатами стажування учасники отримають:
- сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування;
- сертифікат участі у науково-методичному семінарі;
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження курсу підвищення компетентностей у ЗВО країни, що входить до Європейського Союзу. Сертифікат дійсний щодо здобуття звання доцента, професора, враховується під час ліцензування та акредитації освітньої програми, забезпечує виконання показників науково-педагогічної активності працівників ЗВО.
Навантаження становить 180 годин (6 ECTS) і розподіляється наступним чином:
ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ
Науково-педагогічне стажування за програмою підвищення кваліфікації
«Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі»
Курс 1. Використання ІТ - технологій у навчальному процесі, форма дистанційного навчання.
Курс 2. Інтернаціоналізація навчального процесу та можливостей освіти. Європейські та світові приклади якості академічного навчання.
Курс 3. Системи вищої освіти в Польщі. Програми підготовки та організації навчального процесу: уніфікація та диференціація.
Курс 4. Специфіка наукової підготовки в Польщі. Написання та публікація наукових робіт (Web of Science, Scopus).
Курс 5. Методики дистанційного проведення лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін. Вивчення досвіду організації дистанційної освіти.
Курс 6. Модуль за індивідуальною освітньою програмою.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website