Перевагами навчання в Університеті є:
Визнання болгарського диплому в Україні, країнах ЄС та Великобританії
Вступ
без ЗНО
Дистанційно-очна
форма навчання
Доступні ціни
Відсутність
вступних іспитів
Програми міжнародної
мобільності Еразмус
Партнерські програми навчання
з провідними компаніями Болгарії
100 % працевлаштування після закінчення
вузу гарантовано університетом
Можливість отримання постійного
місця проживання в Болгарії
Ментальна близькість жителів Болгарії до України (традиції, писемність, релігія, цінності)
Зразок
диплому бакалавра
Зразок
диплому магістра
Університет страхування та фінансів є приватним закладом вищої освіти Республіки Болгарія, який було засновано рішенням Національних зборів Республіки Болгарія 25 липня 2002 року.

Він здійснює підготовку студентів бакалаврату та магістратури в області економіки. За окремими спеціальностями магістратури навчання здійснюється спільно з партнерськими бізнес-структурами (дуальна освіта).

У 2020 р. університет отримав міжнародну акредитацію від BRITISH ACCREDITATION COUNCIL, який є членом Європейської асоціації забезпечення якості у вищій освіті (ENQA).
БАКАЛАВРАТ
МАГІСТРАТУРА
Форма навчання
бакалаврату - денна, дистанційна.
Мова навчання - російська.
Термін навчання - 4 роки.
Вартість навчання - 750 євро / рік.
Форма навчання
магістратури - денна, дистанційна. Мова навчання - російська.
Термін навчання - 1-1,5 років.
Вартість навчання - 1000 євро / рік.
Програми навчання бакалаврату:
Страхування, безпека та фінанси
Дисципліни, які вивчаються: страховий облік; страхові продукти та ринок страхування; внутрішній контроль у страховій компанії; перестрахування; страхові продукти та ринок страхування; медична безпека та страхування; міжнародні страхові відносини; страхові відносини; фінансовий менеджмент.
Бухгалтерський облік, аудит та фінанси
Дисципліни, які вивчаються: управлінський облік; облікова політика та фінансова звітність; банківський та бюджетний облік; аудит; податковий та соціальний захист; фінансове та податкове право; трудове право та законодавство про соціальне забезпечення; інформаційні системи та технології в бухгалтерському обліку; фінансовий менеджмент; фінансовий облік; державні фінанси та управління податками.
Міжнародний бізнес та фінанси
Дисципліни, які вивчаються: інновації та підприємництво; фінансування міжнародної торгівлі; міжнародні товарні ринки; міжнародні фінанси; міжнародні ринки нерухомості; міжнародне торгове право; міжнародне податкове право; інвестиції, фінансові інструменти та ринки; банківська справа; фінансовий менеджмент; управління інформаційними ризиками; управління проектами.
Економіка бізнесу, підприємництво та інновації
Дисципліни, які вивчаються: інновації та підприємництво; управління продажами; фінансування інновацій; фінанси для підприємців; фінансовий менеджмент; маркетингові дослідження; інвестиції, фінансові інструменти та ринки; організаційна поведінка; особисті фінанси.
ІТ-аналіз та бізнес-стратегії
Дисципліни, які вивчаються: управління бізнес-процесами; управління операціями та ERP; мережі та системи; інформаційні системи в бізнесі; управління інформаційними ризиками; основи бази даних; алгоритми та дослідження операцій; Інтернет-бізнес; електронний банкінг; CRM (управління відносинами з клієнтами); корпоративна кібербезпека.
Цифровий бізнес, маркетинг та продажі
Дисципліни, які вивчаються: управління бізнес-процесами; методи дослідження в бізнесі та психології; Інтернет-бізнес; управління брендом; управління рекламою; психологія споживачів; маркетингові комунікації; особисті фінанси; організаційна поведінка.
Психологія бізнесу та людські ресурси
Дисципліни, які вивчаються: особистий та організаційний розвиток; управління людськими ресурсами; трудова та організаційна психологія; групова робота та ефективність роботи групи; організаційна культура; психологія реклами; психологія споживачів; лідерство та управління; пізнавальні процеси та прийняття рішень.
Програми навчання бакалаврату:
Фінанси
Дисципліни, які вивчаються: фінансове планування та бюджетування; управління фінансовими ризиками; оподаткування та податкова оптимізація; управління портфелем; приватні небанківські гроші; поведінкові фінанси.
Фінансовий менеджмент та маркетинг
Дисципліни, які вивчаються: стратегічна корпоративна динаміка; фінансове планування та бюджетування; запобігання фінансовим шахрайствам та відмиванню коштів; цифрові маркетингові комунікації; вступ до відповідності.
Бухгалтерський облік, аудит та корпоративний аналіз
Дисципліни, які вивчаються: стандартизація в бухгалтерському обліку;
стандартизація в аудиті; аналіз фінансової звітності; облік та контроль проекту; спеціальний курс з управлінського обліку; внутрішній контроль та управління ризиками в корпораціях.
Страховий бізнес та управління ризиками
Дисципліни, які вивчаються: управління бізнес-процесами в страхуванні;
організація та управління страховою компанією; управління страховими портфелями на основі ризику; страхування; аналіз страхової діяльності.
Пенсійне та медичне страхування
Дисципліни, які вивчаються: управління бізнес-процесами в пенсійному страхуванні; корпоративний та професійний пенсійні фонди; управління ризиками та грошовими потоками в пенсійній страховій компанії; система охорони здоров'я; актуарні методи пенсійного та медичного страхування.
Підприємництво, інновації та фінанси
Дисципліни, які вивчаються: створення інноваційних бізнес-моделей; фінансування інновацій; цінність пропозиції; тестування інноваційних бізнес-моделей; фінансування інновацій тощо.
Продажі, бізнес-фінанси та комунікації
Дисципліни, які вивчаються: поведінка споживачів та брендинг; поведінкові фінанси; лідерство в бізнесі та створення команди; управління продажами; основні клієнти та партнери з бізнес-процесів; цифровий маркетинг та комунікації.
Цифровий маркетинг та Інтернет-аналіз
Дисципліни, які вивчаються: вступ до цифрового маркетингу; Інтернет-бізнес; електронна комерція; використання соціальних мереж для бізнесу; вимірювання, аналіз та оптимізація Інтернет-бізнесу; управління продажами; відео маркетинг та цифрова фотографія; фінансова звітність та аналіз Інтернет-бізнесу.
Управління людськими ресурсами та лідерська поведінка
Дисципліни, які вивчаються: управління конфліктами та ділове посередництво; організаційна поведінка; ділове спілкування та етика; навчання та розвиток людських ресурсів; підбір людських ресурсів; лідерство в бізнесі та створення команди; прикладна психологія бізнесу.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website